Biệt thự song lập anh Phước, KDC Rạch Chiếc, Quận 9