công trình: Căn hộ 17-06 chung cư CII Tower Bình Thạnh