công trình: Căn hộ …-07(căn C) chung cư HQC Bình Trưng Đông