công trình: Căn hộ …-17 chung cư HQC Bình Trưng Đông