Công trình: Cải tạo nhà phố 192 Lò Lu, P. Trường Thạnh, Quận 9.

Địa chỉ: 192 Lò Lu, P. Thường Thạnh, Quận 9, TPHCM.