Công trình: Căn hộ B…- 01 Phú Đông Primier Dĩ An Bình Dương.