Công trình: Nội thất nhà ở 80 Hưng Thái, Phú Mỹ Hưng.

Địa chỉ: Số 80 đường Hưng Thái, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7.